AtOptyk Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Głównym celem, który sobie stawiamy jest zdrowie i zadowolenie naszych klientów.
Oferujemy sprawdzone rozwiązania wynikające z doświadczenia oraz długoletniej praktyki ściśle związanej z optyką oraz wizażem.

Dzięki współpracy z przedstawicielami wiodących i prestiżowych marek znanych opraw okularowych dajemy naszym klientom swobodę wyboru najlepszych i odpowiednich dla siebie okularów.

Rozumiemy różnorodność ludzi, zdarzeń, sytuacji oraz rzeczywistości. Uwzględniając te czynniki jesteśmy w stanie skutecznie rozwiązać problem wszystkich klientów z poszanowaniem ich indywidualnych wymagań.

Każdy klient wyjdzie z naszego salonu bogatszy w wiedzę na temat optyki oraz swojego zdrowia. Tych informacji udzielą Państwu wykwalifikowani optycy i lekarz okulista.

Teraz każdy może przeprowadzić badanie wzroku, zapisać się na wizytę czy skontaktować za pomocą aplikacji.

The main goal that we set ourselves is the health and satisfaction of our customers.
We offer proven solutions resulting from experience and long-standing practice of closely related to optics and visage.

Thanks to cooperation with representatives of the leading and prestigious brands known eyeglass frames give our customers the freedom to choose the best and suitable for each other glasses.

We understand the diversity of people, events, situations and realities. Considering these factors, we are able to effectively solve the problem of all clients with respect to their individual requirements.

Each client will come out of our living room richer in knowledge of optics and your health. This information will provide you with qualified optometrists and ophthalmologist.

Now everyone can perform eye tests, sign up for a visit or consult with the application.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : Kinetise
Version Actuelle : 1.0.28
La Taille : 22.3M
Avis : 10
Installations : 14049 Installations
Lien Google Play: Lien

Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»