Petka - redovalnica Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Popolna redovalnica za sledenje ocen v šolskem letu, primerna za vse šolarje in dijake za uspešnejše šolsko leto.

Funkcije:
• Urejanje ocen
• Urejanje predmetov
• Računanje povprečja ocen
• Več redovalnic (primerno za starše: vsak otrok ima svojo redovalnico)

Full gradebook to track assessments during the school year, suitable for all pupils and students for successful school year.

Features:
• Editing ratings
• Editing items
• Calculate the average of estimates
• More Gradebook (suitable for parents: every child has a grade book)

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-08
Développeur : BigScreen
Version Actuelle : 1.0
La Taille : 1.5M
Avis : 6.9
Installations : 28717 Installations
Lien Google Play: Lien

Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»