NUtech Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Lees in de app van NUtech het laatste, belangrijkste en opvallendste technieuws uit binnen- en buitenland. NUtech is snel, overzichtelijk en gratis. De app optimaliseert automatisch voor 7- en 10-inch tablets met een ander ontwerp.

Heb je feedback, vragen of tips? Laat het ons weten via de mail op redactie@nutech.nl of via hashtag #NUtechApp op Twitter. Jouw feedback is belangrijk voor ons om de app continu te blijven veranderen en verbeteren.

In deze app:

• Altijd het laatste technieuws
• Vind het nieuws op chronologische volgorde op de voorpagina of gesorteerd per onderwerp in de rubrieken
• Uitgebreide reviews van de nieuwste producten
• Dossiers rondom de belangrijkste merken en producten
• Foto's, slideshows en video's van hoge kwaliteit.
• Handige lijstjes en achtergrondverhalen
• Overzichtelijke tabellen en infographics

Widgets:

• De app heeft widgets voor op je lockscreen en homescreen
• De Net Binnen-widget toont een overzicht van het laatste nieuws
• De Rubriek-widget geeft je het laatste nieuws uit één rubriek

Mijn NUtech:

• Volg jouw favoriete onderwerpen door ze toe te voegen aan Mijn Nieuws.
• Bewaar artikelen om later te lezen met de functie Lees Later
• Koppel je NUjij-account voor stemmen en reageren
• Al het nieuws kan via de bekende deelfunctie met andere apps worden gedeeld
• Bepaal zelf de grootte van het lettertype en of je afbeeldingen wil laden op de rubriekspagina's.

De app gebruikt de volgende machtigingen:

Geschatte locatie (netwerkgebaseerd)
• Locatie staat standaard uit bij het downloaden van de app; We vragen je locatie expliciet om op jouw locatie afgestemde advertenties te kunnen tonen.

De inhoud van uw USB-opslag aanpassen of verwijderen

Testtoegang tot beveiligde opslag
• Gebruiken we om de afbeeldingen van nieuwsberichten tijdelijk te bewaren zodat de app snel reageert en niet steeds eerder gedownloade afbeeldingen opnieuw hoeft op te vragen.

Gegevens van internet ontvangen

Netwerkverbindingen weergeven

Volledige netwerktoegang
• Wordt gebruikt om de artikelen en lijsten op te halen van internet en te controleren of er een verbinding aanwezig is.

Read the app Nutech the latest, most important and striking tech news from home and abroad. Nutech is fast, clear and free. The app automatically optimizes for 7 - and 10-inch tablet with a different design.
 
Do you have feedback, questions or suggestions? Please let us know by mail or via hashtag # redactie@nutech.nl NUtechApp on Twitter. Your feedback is important for us to continue to change the app and continuous improvement.
 
In this app:
 
• Always the latest tech news
• Find the news by date on the front page or sorted by topic headings
• Comprehensive reviews of the latest products
• Files surrounding the main brands and products
• Photos, slideshows and videos of high quality.
• Convenient lists and background stories
• Clear tables and infographics

Widgets:
 
• The app has widgets on your lockscreen and homescreen
• The Net Domestic widget displays a summary of the latest news
• The category widget gives you the latest news from the section

My Nutech:
 
• Follow your favorite items by adding them to My News them.
• Save articles to read later with the function Read Later
• Link your account to NUjij vote and comment
• All news can be shared with other applications using the familiar part function
• Determine the size of the font and whether you want to load on the category pages images.

The app uses the following permissions:

Approximate location (network-based)
• Location is off by default when you download the app, we ask you explicitly location to your location targeted ads to show.

Modify the contents of your USB storage or removal

Test access to protected storage
• Do we use to keep the app that responds quickly and do not always need to re-ask. Previously downloaded images images of news temporary

Receive data from Internet

View Network Connections

Full network
• Used to retrieve Internet articles and lists and to check whether a connection is available.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : Sanoma Media
Version Actuelle : 1.1.0
La Taille : 4.2M
Avis : 7
Installations : 22985 Installations
Lien Google Play: Lien

Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»