Flipp Norge Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Nå kan du få tilgang til Egmont Publishing sine magasiner i en og samme app - og i ett abonnement! Last ned og les dine favorittblader på mobil eller iPad.

Flipp inneholder nesten 50 magasiner og tegnserier fra Egmont Publishing AS. Du kan blant annet lese så mye du vil i Det Nye, Elle, Rom 123, Kamille, Hjemmet, Vi Menn, Her og Nå og Bonytt. Flipp gir deg et arkiv med de seks siste utgavene av hvert blad*. For en liste over alle bladene som er med kan du gå inn på www.flipp.no/bladene.

Flipp har blader for hele familien og kan brukes på fem enheter samtidig.
Register deg på www.flipp.no og logg deg inn i appen.

****Viktig: De digitale utgavene vil ikke inneholde covergaver eller andre vedlegg som kan finnes i papirutgavene. Oppgavene som kryssord o.l. har foreløpig ingen funksjonalitet for å kunne løses på nettbrettet****

*Enkelte av titlene har ikke seks utgaver i arkivet ved lansering av arkiv i mars 2016.

Now you can get access to Egmont Publishing their magazines in one app - and in one subscription! Download and read your favorite magazines on your mobile or iPad.

Flip contains nearly 50 magazines and comics from Egmont Publishing AS. You can among other things read as much as you want in the New, Elle, Room 123, Chamomile, home, Vi Menn, Here and Now and Bonytt. Flip provides an archive of the last six editions of each leaf *. For a list of all the leaves that are with you can go onto www.flipp.no/bladene.

Flip has leaves for the whole family and can be used on five devices at once.
Register at www.flipp.no and log into the app.

**** Important: The digital editions will not include cover gifts or other attachments that can be found in the printed edition. The tasks crosswords like do not have any functionality in order to dissolve tablet ****

* Some of the titles have not six editions in the archive at launch of stock in March 2016.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : Egmont Publishing Norge AS
Version Actuelle : 1.0.66
La Taille : 7.4M
Avis : 4.9
Installations : 27483 Installations
Lien Google Play: Lien

Video :
Application Précédente

«
    
Application Suivante

»