DAGITIM KANALI Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Dayanıklı tüketim sektörü araştırmaları hazırlayarak sektörün son durumu hakkında bilgi verir. Sektörden kişilerin görüş ve beklentilerini değerlendirerek, ülkemizdeki, dünyadaki gelişimi ve dağılımı tablo/grafiklerle sektöre aktarır. Sektör içi aktivitelerle sektördeki dayanışmayı arttırır, haber ve röportajlarla sektör içi iletişimi sağlar. Eğiticidir, yeni ürünleri ve kullanım özelliklerini vererek sektördeki teknolojik gelişmeyi takip eder. Ürün karşılaştırması yapar, piyasada oluşan fiyatları takip eder. Sektöre genç beyinleri tanıtır.
By preparing the durable goods sector research gives information about the state of the industry. Evaluating the expectations and opinions of people from the industry in our country, world development and distribution table / chart with the import sector. Increase cooperation with activities in the domestic sector by sector, it provides news and interviews with internal communications sector. Trainers are, they follow the technological developments in the sector, giving the new products and features. Product comparison is made, followed by prices in the market. Sector introduces young minds.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : Efe ANDAC
Version Actuelle : 1.0
La Taille : 598.8K
Avis : 10
Installations : 23293 Installations
Lien Google Play: Lien

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»