SNLD Music online Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Appဢၼ်ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းမႃးတွၼ်ႈတႃႇၽဵင်းသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်
တီႈဢၼ်ၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၼ်းဢမ်ႇထိုင်လႄႈသင်ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈႁႂ်ႈပေႃးၸၼ်ဢဝ်ဝႂ်ႉၼႂ်းၽူၼ်းသူၸဝ်ႈလႆႈငႆႈငႆႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းလၢတ်ႈၼေလွင်ႈၼိုင်ႈပေႃးသူႈၸဝ်ႈတေၸၼ်ဢဝ်Video ၼႆသင်ဝႃႈသူႈၸဝ်ႈလႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉFolder Download ၼႆၶိုၼ်းသႂ်ႇဝႂ်ႉပၼ်သေၵမ်းၶႃႈၵႂၢမ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ
ၽူႈၶူင်သၢင်ႈApp-ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်
ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ ႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ဢၼ်တီႈၶူင်သၢင်ႈပၼ်မႃး SNLD Music online ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ပႃးထႅင်ႈ ဢၼ်တီႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉၸႂ်တႆး ႁဝ်း လႆႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄမႃးၼင်ႇၼႆလႄႈ ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်မႃးၼင်ႇၼႆတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၼမ်ႉၸႂ်တႆး
27/9/2015

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : NamJaiTai
Version Actuelle : 2.0
La Taille : 1.3M
Avis : 8.3
Installations : 27082 Installations
Lien Google Play: Lien

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»