Synssimulator Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Synssimulatoren gir synsfriske en mulighet til å danne seg et visst bilde av hvordan synsinntrykk kan oppfattes av mennesker med nedsatt syn, f.eks. Grå stær (Katarakt), Grønn stær (Glaukom), Forkalkning (AMD), Retinitis Pigmentosa og Diabetes Retinopati.

Utviklet av Pixelwerk AS for Norges Blindeforbund - https://www.blindeforbundet.no/

Visual simulator provides fresh vision an opportunity to form some idea of ​​how visual stimuli can be perceived by people with visual disabilities, for example. Cataract (Cataract), glaucoma (Glaucoma), Calcification (AMD), retinitis pigmentosa and Diabetes Retinopathy.

Developed by Pixelwerk AS for Norwegian Blind Association - https://www.blindeforbundet.no/

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : Pixelwerk AS
Version Actuelle : 2.0
La Taille : 1.2M
Avis : 7
Installations : 30350 Installations
Lien Google Play: Lien

Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»