AgroTaurus Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

A szarvasmarhával kapcsolatos főbb ismereteket kívánja ez az alkalmazás bemutatni. Szándékaink szerint az app nemcsak a hivatásukból fakadóan érdeklődő szakembereknek és diákoknak kíván megfelelni, hanem az előbbiek közé nem sorolható, de az általános ismereteknél többre kíváncsi ember számára is új ismereteket kíván nyújtani.
A fejezetek rövid leírásokat és az azokhoz kapcsolódó képeket tartalmazzák. A fejezetek kiválasztása a menüben történhet, de közvetlen kereséssel is megtalálhatók az egyes részek.

A szerzők a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Karának (www.mkk.szi.hu) tanárai.
Dr. Bárdos László (bardos.laszlo@mkk.szie.hu)
Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék (www.mkk.szie.hu/dep/aeet)
Dr. Tőzsér János (tozser.janos@mkk.szie.hu)
Állattenyésztés-tudományi Intézet (www.mkk.szie.hu/dep/atti)

This application is to demonstrate knowledge of the major cattle. It is intended that the app is not only due hivatásukból want to meet professionals and students interested but not listed in the list above, but the general knowledge than is to provide new knowledge for many people curious.
The chapters include brief descriptions and the associated images. Select the menu of chapters done, but also direct search can be found in each section.

The authors of the Szent István University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (www.mkk.szi.hu) teachers.
Dr. Laszlo Bardos (bardos.laszlo @ mkk.szie.hu)
Animal Physiology and Animal Health Department (www.mkk.szie.hu / dep / aeet)
Dr. John Tızsér (tozser.janos @ mkk.szie.hu)
-Livestock Research Institute (www.mkk.szie.hu / dep / attitudes)

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : Apptent Studios
Version Actuelle : 1.0
La Taille : 12.2M
Avis : 10
Installations : 30397 Installations
Lien Google Play: Lien

Applications Similaires :

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»