Aabenraa Sogn Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

Gennem mange århundreder foregik alle begravelser i Aabenraa midt i byen på pladsen rundt om Sct. Nicolai kirke. Allerede fra sidst i 1700-årene stod det klart, at pladsen var for lille, og der var mange ubehageligheder forbundet med at begrave de døde så tæt op ad byens boliger. I 1803 tog kirkens og byens repræsentanter derfor fat på at finde en ny plads til kirkegården.

I dag rummer kirkegården ved Forstallé omkring 4500 gravsteder. De ligger som en åben historiebog om byens og landsdelens historie. Ved 40 af gravstederne er der monteret en QR-kode som du kan scanne med din mobiltelefon og derved få flere oplysninger.

Du kan bruge en almindelig scanner-app eller vores egen mobilguide, som du gratis kan downloade til din mobiltelefon fra denne side.

Over many centuries took all burials in Aabenraa middle of the city in the square around the St. Nicolai church. From the late 1700s it was clear that the space was too small, and there were many inconveniences associated with burying the dead so close to the city's housing. In 1803 took the church and the city's representatives therefore hold on to find a new space for the cemetery.

Today it houses the cemetery at Forstallé about 4500 graves. They are like an open history book about the town and the region's history. At 40 of the graves are mounted a QR code you can scan with your mobile and thus more information.

You can use an ordinary scanner app or our own mobile guide that you can download for free to your mobile phone from this page.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : poppmedia | Designing for Cavemen
Version Actuelle : 1.2.5
La Taille : 14.2M
Avis : 2
Installations : 19618 Installations
Lien Google Play: Lien

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»