Caro Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

*** Bluetooth Auto Connect. Auto connect to all devices.
*** A solution to your Bluetooth connection problems. It automatically tries to connect to your Bluetooth devices when Bluetooth has been turned on or when your device screen goes on. First, connect and pair with your Bluetooth device manually (this is a requirement) and then just turn off and on Bluetooth (or leave Bluetooth on and turn the screen on) and it will auto connect. *** How to pair? With this device: Android setting / Wireless & networks / Bluetooth setting / click for turn on Bluetooth, click Discoverable after that click Search/Scan or maybe Find to see another android device and pair. Do it the same with other android device. Note: your device can discoverable in 120 second, after that please click Discoverable again to make your device discoverable. *** How to play? Device A can make host by click Menu/Create and device B can join to play by select host name at list and click Menu/Join or can press host name and hold in a short time to join. Server/Host/Creater have some function example Run or Continue game. *** Play with other player via Bluetooth. User can win if they have 5 chessmen in a row, column or diagonal and two blanks on the same side. *** Try it now and don't forget leave comments to help us improve this app. *** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen size is 480x800 (4") or larger for better game experience. *** Thank you very much for your interests. Any questions or suggestions, please email to ltronghau@gmail.com. Good luck!!!
*** Dùng hai máy để chơi trực tiếp với nhau thông qua Bluetooth .
*** Lần đầu tiên khuyến cáo nên vào cài đặt của Bluetooth (Bluetooth Setting) để ghép nối (Pair) hai máy với nhau (lưu ý nhớ kích vào ô phát hiện (Discoverable) để có thể nhìn thấy được nhau và ghép nối (Pair)), từ lần thứ hai trở đi thì sẽ tự động kết nối. *** Các bước để ghép nối: máy A vào Cài đặt / Không dây và mạng / Cài đặt Bluetooth / bật Bluetooth, kích chọn Có thể phát hiện (đặt thiết bị ở chế độ phát hiện) hoặc có thể là hiển thị với các thiết bị được ghép nối hoặc hiển thị với tất cả các thiết bị, cũng có thể là cho phép các thiết bị khác nhìn thấy.... Sau đó kích vào Tìm kiếm thiết bị hoặc Quét tìm thiết bị. Làm tương tự với máy B. Chú ý rằng lúc kích vào phát hiện hoặc nhìn thấy thì thời gian mặc định để cho phép thiết bị khác tìm ra nó là 120 giây, sau thời gian đó người sử dụng cần phải kích chọn một lần nữa để hiển thị hoặc cho phép. *** Một người tạo Host bằng cách chọn Menu/Create và người kia có thể tham gia vào chơi bằng cách chọn Host từ danh sách ở phía trên sau đó chọn Menu/Join hoặc có thể kích chọn Host và giữ trong một khoảng thời gian ngắn. *** Chỉ thắng khi người chơi có 5 quân cờ trên cùng một hàng/cột/đường chéo và 2 ô trống ở cùng một phía (tức là không bị chặn ở hai nước). Huề khi hết ô để đánh mà vẫn chưa có ai đủ điều kiện để thắng, kích thước bàn cờ hiện tại là 50x50 ô. *** Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốt nhất vào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel. Chúc các bạn chơi vui vẻ bên người thân!!!Key: bluetooth game bluetoothgame Bluetoothgame Bluetooth game caro Caro xo XO Xo tich toe tich tac toe five in a row tic tac toe caro cờ caro Cờ caro cờ caro cờ Caro

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-08
Développeur : le trong hau
Version Actuelle : 1.0
La Taille : 7.4M
Avis : 8.2
Installations : 27808 Installations
Lien Google Play: Lien

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»