Dek Reader beta (Thai) Apk Crack Gratuit Télécharger Android

Description :

This Application is Dek-D Browser for help user to browse dek-d writer.
โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถเปิดเวปเด็กดีเพื่ออ่าน นิยาย ได้ง่ายขึ้น โดยการเปิด Browser เท่านั้นสามารถเลือก Mode เปิด Browser ปกติ หรือว่า เลือกแบบ Reader Mode ได้ เพื่ออำนาจความสะดวกในการอ่านบนมือถือหากว่าทางผู้เขียนนิยาย หรือ เจ้าของเวปเด็กดี ยกเลิกการให้บริการนิยาย เรื่องนั้นๆ โปรแกรมก็จะไม่สามารถเปิดได้โปรแกรมของเราไม่ได้ทำการเก็บ เนื้อหาของนิยายไว้ เพียงแต่รวบรวมลิ้งไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้อ่านเท่านั้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้หยุดการให้บริการนิยาย โปรแกรมจะไม่สามารถเปิดเนื้อหานั้นๆได้เจตนาของเรา เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกผู้อ่าน เพื่อให้สามารถอ่านนิยายจากเวปเด็กดีจากมือถือได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธ์นินาย และ เนื้อหาของเวปเด็กดีหากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเรายินดียกเลิกการให้บริการ
หรือทางเจ้าของเนื้อหาต้องการให้เราเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร เรายินดีช่วยเหลือขอบคุณ
TV Thailand, Thailand TV

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-09
Développeur : Jiramot Numnam
Version Actuelle : 1.0.1
La Taille : 312.7K
Avis : 6.2
Installations : 38276 Installations
Lien Google Play: Lien

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»